Прием в първи клас за учебната 2023/2024

# # #


         Уважаеми родители,

   За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.


  С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

  Свободните места ще бъдат обявени на 24 април 2023 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18:00 ч. на 4 юни, когато системата ще  бъде заключена.

Първо класиране ще излезе на 5 юни.

Второто класиране излиза на 16 юни, а трето – на 27 юни. Сроковете за записване за тези класирания са съответно 24 юни и 1 юли. Ще има и 4-то класиране  – на 4 юли със срок за записване до 6 юли.

 

Решение

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Какво ще изучават бъдещите първокласници

Какво предлага 143. ОУ “Георги Бенковски” 

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година:

                 Клас                           Брой паралелки               Брой ученици в паралелка               Брой групи ЦОУД             Брой ученици в група ЦОУД                
                 Първи 4 24 4 24