Полезна информация

143. OY "Георги Бенковски" - Традиции и бъдеще в образованието

Кандидатстване

Информация за кандидатстване в 143. OY "Георги Бенковски"
Прием за първи клас за учебна година 24/25г.
Кандитатстване след VII клас
За училището
Материална база
3D разходка
Галерия
Отзиви
Проекти