Полезна информация

143. OY "Георги Бенковски" - Традиции и бъдеще в образованието

Кандидатстване

Информация за кандидатстване в 143 OY Георги Бенковски
Прием за първи клас за учебна година 23/24г.
Кандитатстване след VII клас
За училището
Материална база
3D разходка
Галерия
Отзиви
Проекти