Кампания по прием на ученици в VIII клас

# # #

  Кът за електронно подаване на заявления

БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА НВО!

Запознаване с писмените работи

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

 ВАЖНО СЪОЩЕНИЕ ЗА НВО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ