Кампания по прием на ученици в VIII клас

# # #

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

УКАЗАНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Кът за електронно подаване на заявления

Запознаване с писмените работи

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

 ВАЖНО СЪОЩЕНИЕ ЗА НВО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ