Завършихме четвърти клас!

# # #
  • comments off

Завършихме четвърти клас!

 По случай завършването на четвърти клас се проведе екскурзия до гр.Правец. Там учениците разгледаха изложбата – “България на длан” и получиха своите удостоверения за завършен клас.

  • Сподели

# # #