Записване в първи клас за учебната 2023/2024 година

# # #
  • comments off

Записване в първи клас за учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 143.ОУ  за учебната 2023/2024 г. започва от 09:00 ч. на 06.06.2023 г.  и приключва в17:00 ч. на 15.06.2023 г.    

Документи се приемат в 143. ОУ “Георги Бенковски” всеки работен ден от 09:00  ч. до 17:00 ч., с изключение на 13.06.2023 г. /провеждане на национално външно оценяване/.

Необходими документи:

1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има налично в 143. ОУ);

2. Копие от Удостоверение за раждане на детето;

3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование (издава се от детска градина или училище с подготвителна група);

4. При наличие на допълнителен критерий, който не се удостоверява служебно, се предоставя оригинален документ и копие, потвърждаващ обстоятелството.


                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #