Втори учебен срок

# # #
  • comments off

Втори учебен срок

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вторият учебен срок  започва на 04.02.2021 година/четвъртък/. Първа смяна учат ПРИСЪСТВЕНО учениците от I, III, VII клас, ЦОУД  II клас и  ЦОУД IV клас. Втора смяна учат ПРИСЪСТВЕНО учениците  от II, IV клас, ЦОУД  I клас и ЦОУД III клас.

              ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ  ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ПЪРВА СМЯНА         – III, VII КЛАС                                ВТОРА СМЯНА        – IV КЛАС

1        07:40 –       08:20                                                  0      12:45 –       13:25                   

2        08:25 –       09:05                                                  1      13:35 –       14:15                   

3        09:15 –       09:55                                                  2      14:25 –       15:05         

4        10:15 –       10:55                                                  3      15:25 –       16:05                   

5        11:05 –       11:45                                                  4      16:15 –       16:55         

6        11:55 –       12:35                                                  5      17:05 –       17:45         

7        12:45 –       13:25                                                  6      17:50 –       18:30         

          I КЛАС                                                                                II КЛАС                         

1        08:00 –       08:35                                                  1      13:35 –       14:10          

2        08:45 –       09:20                                                  2      14:20 –       14:55         

3        09:30 –       10:05                                                  3      15:20 –       15:55         

4        10:30 –       11:05                                                  4      16:05 –       16:40                   

5        11:15 –       11:50                                                  5      16:50 –       17:25         

6        12:00 –       12:35                                                  6      17:30 –        18:05         

          ЦОУД                                                                           ЦОУД                                    

          II клас –      07:30 -13:30                                              I клас –       12:00 -18:00         

          IV клас –     07:30 13:30                                              III клас –      12:00 -18:00        


УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
V И VI КЛАС ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.

                ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

        ПЪРВА СМЯНА   – VI клас                                         ВТОРА СМЯНА-V клас

1        07:40 –       08:10                                                  0      12:45 –       13:15                   

2        08:25 –       08:55                                                  1      13:35 –       14:05                   

3        09:15 –       09:45                                                  2      14:25 –       14:55         

4        10:15 –       10:45                                                  3      15:25 –       15:55                   

5        11:05 –       11:35                                                  4      16:15 –       16:45         

6        11:55 –       12:25                                                  5      17:05 –       17:35         

7        12:45 –       13:15                                                  6      17:50 –       18:20         

Седмичното разписание за всички класове ще бъде качено в електронния дневник  в „Школо“.

УТОЧНЕНИЕ!

Съгласно Заповед  РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването учениците от V, VI и VII клас ще учат присъствено при спазване на следния график:                                                                                               

     а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас;

     б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;

     в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI клас.

                                                                                         ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #