Високо отличие в биологията

# # #
  • comments off

Високо отличие в биологията

 На 14.05.2017 г. ученици от 143 ОУ взеха участие в конкурса за модели по биология „Биологията интересна и достъпна”, проведен в музея „Земята и хората”. Темата на конкурса „Отделянето като основен жизнен процес” провокира мисленето на учениците за това как организмите се освобождават от непотребните вещества. Моделът „Отделяне през устицата”, изработен от Дарина, Десислава, Александра и Ивайла, ученички от V Д клас, спечели трета награда в І възрастова група.

  • Сподели

# # #