Важно съобщение

# # #
 • comments off

Важно съобщение

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1.       Срокът за представяне на лична здравно профилактична карта е 30.09.2020 г.
 2.       В училище ще се допускат само здрави деца.
 3.       В началото на първа и втора учебна смяна учениците ще  преминават  през медицински филтър. Ако детето има грипоподобни симптоми – повишена температура, кашлица, хрема, болки в гърлото, задух, умора, гадене, мускулни болки, ще се уведомява родителят, за да приложи съответния здравен протокол.
 4.       Ученикът ще се допуска отново в училище само с медицинска бележка от личен лекар.
 5.       Ако ученик е с положителен PCR тест, е необходимо родителят да уведоми директор/класнен ръководител/медицински специалист. Паралелката продължава учебния процес в електронна среда от разстояние за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.
 6.       Ученикът трябва да носи маска в закритите помещения на училището – фоайета, коридори, медицински кабинет, библиотека, санитарни възли. /Маските се осигуряват от родителите. Носенето на маска в класната стая от учениците е по желание./
 7.       Закупуването на купони за ученическия стол ще става само по електронен път, ползвайки дигитална платформа.
 8.       Занятията по физическо възпитане и спорт ще се провеждат на открито в двата училищни двора, докато метеорологичните условия позволяват.
 9.       9.1. Учениците от първа смяна сутрин ще ползват три входа на влизане в училището:

ЦЕНТРАЛЕН ВХОД  – за I-а,  I-б,  II-а,  II-б,  IV-а,  IV-б,  IV-в клас.

ВХОД НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА – за I-в,  I-г,  II-в,  II-г,  IV-г,  IV-д

ВХОД НА СТОЛ/БЮФЕТ – V-а,  V-б,  V-в,  V-г,  V-д клас.

   9.2. Учениците от втора смяна на обяд ще ползват два входа на влизане в училището:

ЦЕНТРАЛЕН ВХОД  – за учениците от III и VI клас

ВХОД НА ТОПЛАТА ВРЪЗКА – за учениците от VII клас

 1.   В училището няма да се допускат родители. На сайта на училището са публикувани служебните имейли на всички учители. Кореспонденцията засега ще се осъществява дистанционно.
 2.   От тази учебна година в отделни случаи ще се осъществява допълнително /компенсаторно/ обучение и подкрепа на ученици, пропуснали част от учебния материал по здравословни причини /вкл. и заради карантиниране/.

Уважаеми родители,

Спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност  на всеки  е ключов фактор за недопускане на разпространение на вируса.

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 • Сподели

# # #