Училищно настоятелство

# # #
  • comments off

Училищно настоятелство

Покана
На 27.11.2012 г. от 18.30 часа в учителската стая на 143 ОУ ще се проведе редовно заседание на Училищното настоятелство.
Ръководстството кани всички представители в Училищното настоятелство да присъстват на заседанието.
Председател: М. Аврамова

  • Сподели

# # #