“Спаси живот” 2019 г.

# # #
  • comments off

“Спаси живот” 2019 г.

Учениците от V Д клас на 143. ОУ “Георги Бенковски” се включиха  в проекта “Спаси живот”. Той е насочен към развиване на умения и повишаване на културата на подрастващите в областта на първата долекарска помощ. Обучението се проведе от квалифицирани доктори – експерти в областта на спешната помощ. 

Проектът е реализиран със съдействието на Столична община-район “Подуяне” и е част от инициативата “СОФИЯ-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА”.

Ученици от „Подуяне“ участваха в проект „Спаси живот“

  • Сподели

# # #