Съобщение

# # #
knigi
  • comments off

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Първа смяна през първия учебен срок ще учат учениците от първи, втори, четвърти и пети клас.

Втора смяна през първия учебен срок ще учат учениците от трети, шести и седми клас.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #