Съобщение

# # #
  • comments off

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД


СПИСЪК

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ-ГРАД, КЛАСИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 30.10.2015 г.

І-ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ( VІ – VІІІ клас)

№ по редИме, презиме, фамилия Училище
1.Антон Георгиев Михайлов43 ОУ
2.Кристина Светозарова Терзиева143 ОУ
3.Ина Петкова Колева143 ОУ
4.Йоан Георгиев ЦоцовНТБГ
5.Стефания Ивайлова ИлиеваНТБГ
6.Виктория Веселинова НиколоваПърва АЕГ
  • Сподели

# # #