СЪОБЩЕНИЕ

# # #
vajno
  • comments off

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 9 /четвъртък/, 10 /петък/, 14 /вторник/ и 15 /сряда/ май 2013 г.

учениците от първивторитрети и четвърти клас ще учат първа смяна, както следва:

ПЪРВИ КЛАС – от 8.00 ч. до 12.00 ч., ПИГ от 12.00 ч. до 18.00 ч. /без промяна/.

ВТОРИ КЛАС – от 7.45 ч. според учебната програма за деня, ПИГ до 18.00 ч.

ТРЕТИ КЛАС – от 7.45 ч. според учебната програма за деня, ПИГ до 18.00 ч.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС – от 7.45 ч. според учебната програма за деня

/НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – от 10.00 ч. до 10.45 ч./

Край на учебния ден – 12.25 ч.

Учениците от петишести и седми клас ще учат на 9, 10, 14 и 15 май втора смяна – от 13.20 ч. според учебната програма за деня.

                         От ръководството на 143 ОУ

  • Сподели

# # #