Съобщение

# # #
  • comments off

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През първия учебен срок  на 2023/2024 учебна година първа смяна ще учат учениците от първи, трети, четвърти и пети клас.

Учениците от втори, шести и седми клас през първия учебен срок  ще учат втора смяна.  

  ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #