Родителски срещи

# # #
  • comments off

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

На 18.09.2018 г. / вторник/ ще се проведе  среща на училищното настоятелство от 18:00 часа.

На 19.09.2018 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за    II, III и IV от 18:00 часа.

На 20.09.2018г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  V, VI и VII клас от 18:00 часа.

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #