Родителски срещи за първи и пети клас

# # #
  • comments off

Родителски срещи за първи и пети клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Родителската среща за учениците от първи клас ще се проведе на 08.09.2016 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. по паралелки. 

      Родителската среща за учениците от пети клас ще се проведе на 13.09.2016 г. /вторник/ от 18.30 ч. по паралелки.

  • Сподели

# # #