Родителски срещи

# # #
  • comments off

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  • На 16 ноември (сряда) от 18:00 часа ще се проведе среща на училищното настоятелство за всички паралелки на първи, втори, трети и четвърти клас. 
  • На 17 ноември (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе среща на училищното настоятелство за всички паралелки на пети, шести и седми клас. 
  • На 22 ноември (вторник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки на първи, втори и трети клас. 
  • На 23 ноември (сряда) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки четвърти и пети клас. 
  • На 24 ноември (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки шести и седми клас. 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #