Родителски срещи

# # #
  • comments off

Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   

На 14.03.2017 г. ще се проведе родителска среща за I – IV клас от 18:30 часа.

На 15.03.2017 г. ще се проведе родителска среща за  V – VII клас от 18:30 часа.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #