Родителски срещи

# # #
  • comments off

Родителски срещи

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1.   Училищното настоятелство ще проведе своето заседание на 23.09.2014 г. /вторник/ от 18.30 ч. в 143 ОУ.

2.   Родителската среща за учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас ще се проведе на 24.09.2014 г. /сряда/ от 18.30 ч. по паралелки. 

3.   Родителската среща за учениците от V, VІ и VІІ клас ще се проведе на 25.09.2014 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. по паралелки.

                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #