Родителска среща

# # #
  • comments off

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Родителската среща за учениците от първи клас ще се проведе на 22.06.2023 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. по паралелки.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #