Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература

# # #
knigi
  • comments off

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература

ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.

V клас

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки Оценка
1VЙоан Спасов Любенов30Отличен6,00
2VАлександраАлександрова Стефанова29Отличен6,00
3VКамелия Мартинова Асенова28Отличен5,75
4VПетър Георгиев Христов28Отличен5,75
5VАлекс Петров Христов27Отличен5,50
6VАна-Мария Божидарова Николова27Отличен5,50
7VЕлеонора Пламенова Христова27Отличен5,50
8VЙоана Василева Йорданова26Мн. добър5,25
9VКристина Георгиева Башлиева26Мн. добър5,25
10VЯвор Ивайлов Гогов26Мн. добър5,25
11VЕлена Свиленова Христова25Мн. добър5,00
12VЕлиза Цвяткова Калеканова25Мн. добър5,00
13VГергана Славчева Такова24Мн. добър5,00
14VЙоан Иванов Петков24Мн. добър5,00
15VСимона Григорова Велева24Мн. добър5,00
16VХристина Христова Николова24Мн. добър5,00

ПРОТОКОЛ

на

на учениците от V клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по български език и литература

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки Оценка
1VЙоан Спасов Любенов30Отличен6.00
2VАлександра Александрова Стефанова29Отличен6.00
3VКамелия Мартинова Асенова28Отличен5.75
4VПетър Георгиев Христов28Отличен5.75
5VАлекс Петров Христов27Отличен5.50
6VАна-Мария Божидарова Николова27Отличен5.50
7VЕлеонора Пламенова Иванова27Отличен5.50

ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.

VI клас

1VIДеяна Александър Христова29Отличен  6.00
2VIКалина Костадинова Илиева28Отличен5,75
3VIКарина Николаева Николова27Отличен5,50
4VIМария Георгиева Любенова27Отличен5,50
5VIАнтония Тодорова Спасова27Отличен5,50
6VIВяра Стоянова Андонова27Отличен5,50
7VIДарина Деянова Дилова27Отличен5,50
8VIВалентин Христов Георгиев27Отличен5,50
9VIНикол Николаева Караиванова27Отличен5,50
10VIМоника Пламенова Зафирова26Мн. добър5,25
11VIБогомила Николаева Райкова26Мн. добър5,25
12VIЛия Байчева26Мн. добър5,25
13VIИво Росенов Иванов26Мн. добър5,25
14VIНевена Лъчезарова Оракова26Мн. добър5,25
15VIСтефан Милков Паронов26Мн. добър5,25
16VIКалина Руменова Алексиева26Мн. добър5,25
17VIПетя Христова Николова26Мн. добър5,25
18VIЦветелина Руменова Алексиева25Мн. добър5,00
19VIТеа Атанасова Петрова24Мн. добър5,00
20VIРая Стефанова Петкова24Мн. добър5,00
21VIИвана Анатолиева Петрова24Мн. добър5,00
22VIБожидара Николаева Иванова24Мн. добър5,00

ПРОТОКОЛ

на

на учениците от VI клас, класирани за областния кръг на

олимпиадата по български език и литература

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки Оценка
1VIДеяна Александър Христова29Отличен  6.00
2VIКалина Костадинова Илиева28Отличен5,75
3VIКарина Николаева Николова27Отличен5,50
4VIМария Георгиева Любенова27Отличен5,50
5VIАнтония Тодорова Спасова27Отличен5,50
6VIВяра Стоянова Андонова27Отличен5,50
7VIДарина Деянова Дилова27Отличен5,50
8VIВалентин Христов Георгиев27Отличен5,50
9VIНикол Николаева Караиванова27Отличен5,50

ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.

VII клас

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки
1VIIЕлисавета Севдалинова Андонова95
2VIIКристина Светозарова Терзиева91
3VIIБелослава Бориславова Граматикова90
4VIIДиана Веселин Стоименова90
5VIIМикаела Благова Москова90
6VIIЕмилия Емилова Георгиева90
7VIIДея Велиславова Алтънова90
8VIIИна Петкова Колева90
9VIIКалина Ценкова Ценева90
10VIIМартин Йосифов Иванов87
11VIIЕва Емилова Садек84
12VIIВиктория Данкова Атанасова83
13VIIЯна Ивайлова Антонова81
14VIIЕмили Георгиева Манова81
15VIIПоли Георгиева Рендакова81
16VIIЗорница Александрова Стефанова78
17VIIВиктория Викторова Цветанова77
18VIIЕвелина Крумова Михайлова77
19VIIСимона Иванова Манолова72
20VIIМина Димитрова Радкова69
21VIIГабриела Николаева Георгиева51
22VIIАлександра Данаилова Маринова49
23VIIЕди Юлиянов Гагаров49
24VIIКристиян Радков Любенов37
25VIIДаниел Александров Недялков30

ПРОТОКОЛ

на

учениците от VII клас, класирани за областния кръг

на олимпиадата по български език и литература

№ по редКлас  Име, презиме, фамилия на ученикаТочки
1VIIЕлисавета Севдалинова Андонова95
2VIIКристина Светозарова Терзиева91
3VIIБелослава Бориславова Граматикова90
4VIIДиана Веселин Стоименова90
5VIIМикаела Благова Москова90
6VIIЕмилия Емилова Георгиева90
7VIIДея Велиславова Алтънова90
8VIIИна Петкова Колева90
9VIIКалина Ценкова Ценева90
  • Сподели

# # #