Реализация на учениците, завършили VII клас през учебната 2010/2011 година

# # #
  • comments off

Реализация на учениците, завършили VII клас през учебната 2010/2011 година

  Реализация на учениците, завършили VII клас през учебната 2010/2011 година в 

143 ОУ „Г Бенковски”:

От 45 ученици, кандидатствали с прием след 7 клас 43 наши седмокласници успешно са реализирали плановете си в най-престижните столични гимназии.

35% ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ СА ИЗКАРАЛИ ОЦЕНКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НАД 5,50.

47% ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ СА ИЗКАРАЛИ ОЦЕНКА ПО МАТЕМАТИКА НАД 5,50.

   ПРИЕМ В:

● Първа немска езикова гимназия / 91 НЕГ / – 6 ученици;

● Софийска математическа гимназия / СМГ / – 2 ученици;

● Първа английска езикова гимназия / І АЕГ/ – 4 ученици;

● Първа испанска езикова гимназия / 164 ГПИЕ/ – 4 ученици;

● Френска езикова гимназия / 9 ФЕГ / – 2 ученици;
● Втора испанска езикова гимназия / 157 ГИЧЕ / – 3 ученици;
● Национална търговско-банкова гимназия – 2 ученици; 
● Национална финансово-стопанска гимназия – 6 ученици; 
● Национална природоматематическа гимназия – 2 ученици; 
● Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”/ спец. Програмиране / – 3 ученици;

● Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” / спец. Строителство и архитектура / – 2 ученици;

● Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика  „М. В. Ломоносов” / спец. Лазерна техника / – 2 ученици;

● 31 СУЧЕМ – чуждоезиков профил – 3 ученици;

● 133 СОУ – чуждоезиков профил – 2 ученици.

  • Сподели

# # #