Реализация на учениците от 143 ОУ след VІІ клас

# # #
  • comments off

Реализация на учениците от 143 ОУ след VІІ клас

Анализ на резултатите от класирането и приема на учениците от VІІ клас

                              в 143 ОУ „Г.Бенковски”  2013/2014 учебна година                       

 Приключи една много ползотворна учебна година за 143 ОУ ,,Георги Бенковски”. От самото начало до края наши ученици постигаха високи резултати на олимпиади, състезания и конкурси.

Особено важно за училището бе представянето на учениците от ІV кл. и VІІ кл. на НВО, с което затвърдихме водещото си място в район ,,Подуяне”.  

82-ма четвъртокласници получиха среден успех – отличен 5,72. След тях ни зарадваха и седмокласниците: 89 ученици се явиха на НВО и постигнаха успех, по-висок в сравнение с минали години – мн.добър 5,065 по български език и литература и мн.добър 5,022 по математика. Този резултат надвишава чувствително средния бал за страната и нарежда 143 ОУ на 24 място сред всички софийски училища, в които се държи приемен изпит след VІІ клас.

Постиженията са морална награда за професионализма, труда и амбицията на учителите и за силната мотивация на учениците ни.

            Благодарение на своя успех седмокласниците от 143 ОУ имат възможност да продължат образованието си в най-престижните софийски гимназии: в 91 НЕГ, в СМГ, в 73 СОУ, в Първа АЕГ, в 164 ИЕГ, в 9 ФЕГ, в НСФГ, в НГДЕК, в НПМГ, във Втора АЕГ и т.н.

Ученикът Теодор Тодоров от VІІ в клас кандидатства без приемен изпит по БЕЛ след изключителното си представяне на националния кръг на олимпиадата по български език и литература. С оценката – отл. 6 – той бе приет в 91 НЕГ. Така Теодор доказа, че мечтите се сбъдват с много упоритост, труд и вяра в себе си.

Да си пожелаем новата учебна година – 2014/2015 да ни донесе нови постижения и високи успехи!

                                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #