Публична покана

# # #
  • comments off

Публична покана

17.04.2012

143  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ Георги Бенковски гр. София, 

район Подуяне, ул. Тодорини кукли  9тел: 02 846 51 67, факс: 02 846 51 67

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА

ПУБЛИЧНА – ПОКАНА

за участие в процедура по глава осма „а“, от ЗОП с предмет:

 „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора –  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

Вижте повече:

Оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител:

Образец – декларация на кандидата:

Техническа оферта:

Ценова оферта:

Списък по позиции:

Договор за доставка на учебни материали:

  • Сподели

# # #