Проект “Моята идея”

# # #
  • comments off

Проект “Моята идея”

 Проект “Моята идея”

 Нашите ученици от VI клас по математика работиха усърдно и създадоха впечатляващи собствени композиции от изучените геометрични тела – призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо, които бяха обект на тяхното въображение и изчисление.

   С проекта “Моята идея” намирането на обем и повърхнина вече е твърде лесно, а изложбата от оригиналните творения на учениците ни вдъхновява и за други смели идеи.

  • Сподели

# # #