ПРОБНИ ИЗПИТИ по МАТЕМАТИКА и БЕЛ за учениците от VII клас

# # #
  • comments off

ПРОБНИ ИЗПИТИ по МАТЕМАТИКА и БЕЛ за учениците от VII клас

СЪОБЩЕНИЕ

17.04.2012

С оглед на отличното представяне на предстоящите приемни изпити, 143 ОУ “Г. Бенковски” започва провеждането на ПРОБНИ ИЗПИТИ по МАТЕМАТИКА и БЕЛ за учениците от VII клас.

НА 21 АПРИЛ /СЪБОТА/ ОТ 13.00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС СЪС СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ЗА СЛУЧАЯ ИНСТРУМЕНТАРИУМ.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ДА ЗАЕМАТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ МЕСТА В 12.55 ч.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 13.00 ч. – 16 ч.

На 23 април в часовете по математика ще бъде направен анализ на задачите от проведения пробен изпит.

От ръководството

  • Сподели

# # #