Предстоящи олимпиади

# # #
  • comments off

Предстоящи олимпиади

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   1.  На 30.01.2016 г.( събота) с начало 10:00 часа в 143 ОУ  ще се проведе Общински кръг на национална олимпиада „ЗНАМ И МОГА“ за учениците от  IV клас.

Времетраене на олимпиадата: 2 учебни часа

Участниците в олимпиадата да се явят в училище в 9:30ч. в училище.                                          

   2.  На 02.02.2016 г.( вторник)   с начало 09:00 часа ще се проведе Областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от  IV, V, VI и VІІ клас.

Времетраене на олимпиадата: 4 астрономически часа.

Участниците от IV, V и VI клас трябва да се явят в 143 ОУ в 07:30 часа, откъдето ще тръгнат организирано за:

  • СМГ “Паисий  Хилендарски” /учениците  от  IV и  VI  клас/ с учител Георги Стоянов, който ще ги съпровожда от 143.ОУ до СМГ и обратно.
  • 38.ОУ “Васил Априлов”/учениците  от  V клас/ с учител Вероника Георгиева, която ще ги съпровожда от 143.ОУ до 38.ОУ и обратно.

   3.  На 05.02.2016 г.(петък) с начало 09:00 часа ще се проведе Областен кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от V, VI и VІІ клас.

Времетраенето на олимпиадата  е 2 астрономически часа.

Участниците от  V и VI клас трябва да се явят в 143 ОУ в 07:15 часа, откъдето ще тръгнат организирано за:

  • 21. СОУ “Христо Ботев” с учители Вероника Георгиева и Георги Стоянов, които ще ги съпровождат от 143.ОУ до 21.СОУ и обратно.

                                                                ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #