Предстои избор на охранителна фирма

# # #
  • comments off

Предстои избор на охранителна фирма

ПОКАНА

към заинтересованите охранителни фирми


В 143. ОУ „ Георги Бенковски” предстои избор на охранителна фирма за учебната 2016/2017 година


  Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост/143 . ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника”

  • Сподели

# # #