ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА

# # #
  • comments off

ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        143 ОУ „Георги Бенковски“ записа в историята си поредната успешна година. Мерило за дейността на едно основно училище са изпитът в края на начална степен на образование и приемният изпит за кандидатстване след седми клас.

 Нашите четвъртокласници се представиха блестящо на Националното външно оценяване и по безспорен начин наредиха 143 ОУ сред 5% на най-добрите столични училища. 109 ученици се явиха по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – СРЕДЕН УСПЕХ – ОТЛИЧЕН  5.61;

МАТЕМАТИКА – СРЕДЕН УСПЕХ – ОТЛИЧЕН  5.94;

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – СРЕДЕН УСПЕХ – ОТЛИЧЕН  6.00;

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – СРЕДЕН УСПЕХ – ОТЛИЧЕН  5.53.

Средният успех за училището е ОТЛИЧЕН  5.79.

Този резултат е доказателство за високия професионализъм и всеотдайния труд на г-жа Даниела Иванова, г-жа Екатерина Петрова, г-жа Марияна Борисова, г-жа Валя Боянова, както и за ученолюбието на четвъртокласниците.

Достойно се представиха и учениците ни от седми клас на Националното външно оценяване и приемния изпит за кандидатстване след седми клас. 53% от седмокласниците бяха приети в най-желаните от всички седмокласници елитни гимназии в град София.

Отличните постижения на 143 ОУ „“Георги Бенковски“ се дължат на ефективния образователен мениджмънт на ръководството, качествената учебно-възпитателна дейност на учителския колектив, доброто сътрудничество с родителската общност и силната мотивация на нашите ученици.

                                                                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #