Похвала

# # #
  • comments off

Похвала

Ръководството и учителският колектив при 143 ОУ “Г. Бенковски” изказва похвала на Йоан Сашев Мирчев от IIIа клас за доблестната му постъпка да предаде загубени пари.

Всички ние се гордеем с такива ученици!

……………………………..

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

http://oralnaprofilaktika.bg/listovka-0-2-Q.pdf

Тук можете да намерите списъка с лекарите, които работят по програмата: http://oralnaprofilaktika.bg/

  • Сподели

# # #