Първи учебен ден

# # #
  • comments off

Първи учебен ден

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    16.09.2015 г., сряда е учебен ден с нормална продължителност и според обявената учебна програма.

Първа смяна през първия учебен срок ще учат учениците от първи, втори, четвърти и пети клас.

Първият учебен час за учениците от първи клас започва в 8.00 ч.

Първият учебен час за учениците от втори, четвърти и пети клас започва в 7.40 ч.

ПИГ – полуинтернатните групи (занималня) за първи клас стартират на 23.09.2015 г., сряда

ПИГ – полуинтернатните групи (занималня) за втори, трети и четвърти клас стартират на 16.09.2015 г., сряда.

ПИГ – трети клас е от 7.30 ч. до 13.30 ч.

ПИГ – първи, втори и четвърти клас е от 12.00 ч. до 18.00 ч.

Втора смяна през първия учебен срок ще учат учениците от трети, шести и седми клас, както и ПИГ (полуинтернатните групи) – първи, втори и четвърти клас.

На 16.09.201 г. (сряда) ще се раздават безплатните учебници за учениците от втори до седми клас.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #