Първи учебен ден!

# # #
  • comments off

Първи учебен ден!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      16.09.2016 г./ петък/ и 17.09.2016 г./събота/ са учебни дни. Учи се с програмата за петък.

Първа смяна през първия учебен срок ще учат учениците от първи, втори, четвърти, пети клас и ЦДО/ ПИГ (полуинтернатните групи)/ – трети клас.

Втора смяна през първия учебен срок ще учат учениците от трети, шести и седми клас, както и ЦДО/ПИГ (полуинтернатните групи)/ – първи, втори и четвърти клас.

Начало на учебните занятия:

–        за учениците от първи и втори клас започват в 8.00 ч.

–        за учениците от четвърти и пети клас започват в 7.40 ч.

ЦДО/ПИГ – полуинтернатните групи (занималня)/ започват занятия на 19.09.2016г./ понеделник/ при следния дневен режим:

–          ЦДО/ПИГ/  на третите класове – от 7.30 ч. до 13.30 ч.

–          ЦДО/ПИГ/ на  първите, вторите и четвъртите класове – от 12.00 ч. до 18.00 ч.

На 16.09.2016 г. ще се раздават безплатните учебници за учениците от трети до седми клас.

Училищният бюфет започва работа на 16.09.2016г., а училищният стол – на 19.09.2016г. Цената на купоните е 2,72 лв. и ще се продават на 16 и 17.09.2016г. от 7:30 ч.

Успешна учебна година!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #