Откриване на учебната 2011/2012 година

# # #
# # #