Откриване на новата 2012/2013 учебна година

# # #
# # #