„Откриване на млади таланти“

# # #
  • comments off

„Откриване на млади таланти“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

              Във връзка с писмо на РУО – София-град № РУ 01-11458/11.05.2018 г. Ви информирам, че математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас ще се проведе на 09.06.2018 г. (събота) от 9:00 часа в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и 1. СУ „“Пенчо Славейков“.

              Заявления за участие в състезанието и декларации по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите) ще се приемат от 14.05.2018 г. до 06.06.2018 г. в Софийска математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61.

              На 08.06.2018 г. на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ ще бъде публикувана информация в кое от двете училища следва да се явят учениците, заявили участие в състезанието.          

              Учениците заемат местата си не по-късно от 8:30 ч. на 09.06.2018 г., като ще бъдат допуснати в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

  • Сподели

# # #