Открит урок

# # #
  • comments off

Открит урок

 На 27.05. 2015 г. в 143 Основно училище се проведе открита педагогическа практика с втори “Г” клас на тема “Интерактивни методи на преподаване на математика в начален курс”. Госпожа Йонка Нешева представи урок, базиран на Jump Math посредством използване на програмния продукт Енвижън и презентира накратко Jumpido като средство за повишаване интереса на учениците към математиката. На урока присъстваха гости, ръководство и родители.

  • Сподели

# # #