Олимпиади

# # #
  • comments off

Олимпиади

1.   На 15 декември 2012 г. /събота/ от 8.00 ч. в 143 ОУ ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА за ученици от ІV, V, VІ и VІІ кл. при спазване на следните условия:

  • Времето за работа на учениците е 4 часа;
  • Форматът на проверка на знанията и уменията във всеки от класовете е решаване на 3 задачи (с изключение на  VІІ клас);
  • Форматът на общинския кръг за учениците от VІІ клас е решаване на 24 задачи, 16 от тях са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 4 задачи са с кратък отворен отговор – от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение, 2 задачи с а), б) или в) подусловия, на които се проверява единствено правилен ли е отговорът по съответното подусловие, и 2 задачи с обосновано решение;


       За учениците от VІІ  клас максималният брой точки е 100. До областен кръг се допускат учениците от VІІ  клас с минимум 73 точки. Задачите на общинския кръг за учениците в ІV, V, VІ  клас се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. До областния кръг се допускат учениците с 16 или повече точки от общинския кръг.      

          На 15 декември 2012 г. учениците да бъдат във фоайето на училището в 7.45 ч. Да носят син химикал, чертожни инструменти, листове за чернова.

——————————————————————————-       

         2.   На 16 декември 2012 г. /неделя/ от 9.00 ч. в 143 ОУ ще се проведе общинския кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за    ученици от V, VІ  и VІІ кл. Времето за работа на учениците е 3 часа.        

       Учениците да бъдат във фоайето на училището в 8.45 ч.

         3.   На учениците от пети и шести клас са раздадени темите за общинския кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ.

           Общинският кръг  на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки, консултация с учители.

            Учебното съдържание, върху което се определят темите за  общинския кръг  на олимпиадата по астрономия е от задължителната подготовка по предметите „Човекът и природата” и  „География и икономика”.

         Темите и критериите за оценяване се изготвят от  Национална комисия.

         Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 08.01.2013 г. вкл.

 Пети клас предават на г-жа Димитринка Таскова, шести клас – на г-жа Вероника Георгиева.


На 17.11.2012 г. се проведе Софийски математически турнир. В него участваха и отлично се справиха 203 ученици от първи до седми клас.
Иван Венциславов Георгиев и Славина Стоилова Лилкова от IV кл. ще бъдат наградени като първенци на турнира на тържествена церемония на 12 декември от 13.00 ч. в Еврейския културен дом.


КЛАСИРАНЕ:

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 60 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
 
Алекс   Петров   Христов143 ОУ158
Даниел   Стефанов   Бъчваров143 ОУ157
Александър   Любомиров   Цветков143 ОУ156
Мартин   Велизаров   Комитски143 ОУ156
Михаела   Марианова   Костадинова143 ОУ155
Кирил   Григоров   Толев143 ОУ152
Явор   Ивайлов   Гогов143 ОУ152
Меган   Анджел   Брусев-1В143 ОУ149
Георги   Стефанов   Стефанов143 ОУ148
Иван   Георгиев   Котев143 ОУ148
Йоан   Илиянов   Илиев143 ОУ147
Ана-Мария   Божидарова   Николова143 ОУ147
Михаела   Михайлова   Тодорова-1В143 ОУ147
Владимир   Венцеславов   Стоянов143 ОУ146
Йоан   Спасов   Любенов143 ОУ146
Стефани   Бориславова   Колева143 ОУ146
Валентин   Иванов   Петков143 ОУ144
Данаил   Стойчев   Рибаров143 ОУ143
Катерина   Емилова   Пчелинска143 ОУ143
Кристиян   Атанасов   Паленков143 ОУ142
Александра Александрова Стефанова143 ОУ141
Йордан   Йорданов   Димитров143 ОУ140
Камелия   Мартинова   Асенова143 ОУ140
Александър   Венцеславов   Стоянов143 ОУ139
Антоан   Антонов   Антов143 ОУ138

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
Виктор   Димитров   Димитров143 ОУ259
Богомила   Николаева   Райкова143 ОУ256
Вилиана   Данаилова   Сърбакова143 ОУ256
Стефан   Милков   Паронов143 ОУ254
Деан   Руменов   Иванов143 ОУ254
Валентин   Христов   Георгиев143 ОУ252
Калина   Костадинова   Илиева143 ОУ250
Антония   Николаева   Панкова143 ОУ249
Александра   Александрова   Спасова143 ОУ249
Михаил   Петров   Карабашки143 ОУ248
Дарина   Деянова   Дилова143 ОУ245
Иво   Росенов   Иванов143 ОУ245
Мартин   Венелинов   Кирилов143 ОУ243
Томислав   Каменов   Стоянов143 ОУ242
Паула   Цветанова   Цветанова143 ОУ242
Ралица   Николаева   Радоицова143 ОУ242
Карина   Николаева   Николова143 ОУ240

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
 
 Мила   Детелин   Кръстева143 ОУ350
 Кристина   Светозарова   Терзиева143 ОУ349
 Светлин   Емилов   Симеонов143 ОУ349
 Елисавета   Севдалинова   Андонова143 ОУ339

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
Иван Венциславов Георгиев143 ОУ474
Славина   Стоилова   Лилкова143 ОУ474
Калина Александрова Стефанова143 ОУ468
Алекса Александрова Стоилова143 ОУ457
Александър   Ивайлов   Митев143 ОУ453
Десислава Каменова Каменова143 ОУ445
Десислава Красимирова Илиева143 ОУ439

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. КЛАС,
 ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
Ивайло   Николаев   Георгиев143 ОУ554
Александър Руменов Димитров143 ОУ545
Александър   Миленов   Маринов143 ОУ540
Веселин Иванов Георгиев143 ОУ540

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
Александър Александров Петков143 ОУ643
Кристиян Даниелов Христов143 ОУ643
Александър Атанасов Паленков143 ОУ638

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7. КЛАС,
ПОЛУЧИЛИ НАД 50 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ

Име, презиме и фамилияУчилищеКласРезултат, общ брой точки
Симона Петрова Йорданова143 ОУ738
Преслава Добромирова Александрова143 ОУ738
  • Сподели

# # #