Олимпиади по ИЦ, БЕЛ и Физика

# # #
  • comments off

Олимпиади по ИЦ, БЕЛ и Физика

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

     1. На 16 януари(събота)   2016 година от 09:00 часа в

143 ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация за учениците от V, VI и VІІ клас.

Времетраене на олимпиадата: 3 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в училището в 08:45 часа.

      2. На 16 януари  (събота) 2016 година от 14:00 часа в

143 ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по физика за учениците от VІІ клас.

Времетраенето на олимпиадата  е 4 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в училището в 13:45 часа.

     3. На 17 януари (неделя)   2016 година от 09:00 часа в  

143 ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от V, VI и VІІ клас. 

    Времетраене на олимпиадата:

  • V клас – 2 (два) астрономически часа
  • VІ клас – 2 (два) астрономически часа
  • VІІ клас – 3 (три) астрономически часа

 Участниците трябва да се явят в училището в 08:45 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #