ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 15.12.2013 г.

# # #
  • comments off

ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 15.12.2013 г.

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация –

15.12.2013 г.

П Р О Т О К О Л

За явилите се ученици на олимпиадата по История и цивилизация –

Общински кръг 15.12.2013 г. – V; VІ и VІІ клас

№ по ред Трите имена Училище Клас Учебно съдържание  Брой точки 
 Калоян Веселинов Вукадинов143 ОУ5 А5 клас70т
2.Петър Цветомиров Бончев143 ОУ5 А5 клас37т
3.Калина Александрова Стефанова143 ОУ5 А5 клас79т
4.Мартин Ивов Чакъров143 ОУ5 А5 клас54т
5.София Райнова Крачанова143 ОУ5 А5 клас82т
6.Георги Владимиров Атанасов143 ОУ5 клас78т
7.Алексис Георгиу Фокас143 ОУ5 А5 клас60т
8.Цветелина Цветанова Младенова143 ОУ5 Б5 клас49т
9.Далия Антониева Йорданова143 ОУ5 Б5 клас77т
10.Александър Борислав Керемидчийски143 ОУ5 клас58т
 11.Десислава Красимирова Илиева143 ОУ5 Б5 клас80т
12.Владислав Мартинов Петков143 ОУ5 Б5 клас67т
 13.Мартин Бойков Петров143 ОУ5 В5 клас40т
 14.Яна Захариева Торманова143 ОУ5 В  5 клас60т
15.Радина Веселинова Стоянова143 ОУ5 Г5 клас78т
 16.Димитър Каменов Стоянов143 ОУ 5 Г5 клас56т
 17.Димо Иванов Кобаков143 ОУ5 Г5 клас55 т
18.Йоханес Иванов Борисов143 ОУ5 Г5 клас72т
 19.Цветелина Иванова Петкова143 ОУ6 А6 клас29т
 20.Цветелина Мирославова Методиева143 ОУ6 А6 клас64т
 21.Енчо Светославов Петров143 ОУ6 А6 клас75т
 22.Теослав Бориславов Кирков143 ОУ6 А6 клас50.5т
 23.Александър Димитров Атмаджов143 ОУ6 А6 клас59.5т
 24.Елизабет Пламенова Николова143 ОУ6 А6 клас34т
 25.Теодора Руменова Иванова143 ОУ6 А          6 клас              72т
 26.Христо Тихомиров Станчев143 ОУ6 А6 клас35.5т
27.Диана Владимирова Славкова143 ОУ6 Б6 клас65т
 28.Борис Борисов Стефанов143 ОУ6 Б6 клас58т
 29.Румен Николов Георгиев143 ОУ6 Б6 клас65т
 30.Владислав Стоянов Костов143 ОУ6 Б6 клас37.5т
31.Григор Людмилов Григоров143 ОУ6 Б6 клас58т
 32.Антонина Димитрова Янкова143 ОУ6 В6 клас62.5т
 33.Ева Мартинова Гьорева143 ОУ6 В6 клас54т
34.Николай Стефанов Камушев143 ОУ6 В6 клас49.5т
35.Гален Илиев Ненов143 ОУ6 В6 клас41.5т
36.Йоанна Цветанова Нешкова143 ОУ6 В6 клас43т
 37.Анастас Анастасов Цанков143 ОУ6 В6 клас54т
38.Ана Борисова Илиева143ОУ6 В6 клас65т
 39.Симона Стефанова Василева143ОУ6 В6 клас57т
 40.Сияна Руменова Георгиева143 ОУ6 Г   6 клас75т
 41.Лидия Илианова Патронска143 ОУ6 Г       6 клас41.5т
42.Венелина Василева Миндова143 ОУ           6 Г  6 клас60.5т
 43.Габриела Константинова Спасова143 ОУ6 Г6 клас51т
44.Рая Гордианова Дакова143 ОУ6 Г6 клас50т
45.Димитър Митков Копривленски143 ОУ6 Г6 клас51т

46.        
Александър Георгиев Башлиев143 ОУ7 Б        7 клас41т

47.
Мария Ивова Маринкова143 ОУ7 Б7 клас37.5т

48.
Марио Иванов Савчев143 ОУ7 В7 клас86т
49.Мария Бориславова Петкова143 ОУ7 Г7 клас86т

 50.
Антонио Николаев Жиланов143 ОУ7 Г7 клас33т


П Р О Т О К О Л
 

КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 15.12.2013 г.

Трите именаУчилищекласброй точки
1.София Руменова Крачанова 143 ОУ82т
2.Калина Александр.Стефанова 143 ОУ79т
3.Георги Владимиров Атанасов 143 ОУ78т
4.Десислава Красимирова Илиева 143 ОУ80т
5.Радина Веселинова Стоянова 143 ОУ78т
6.Далия Антониева Йорданова 143ОУ77т
7.Сияна Руменова Георгиева 143ОУ75т
8.Енчо Светославов Петров 143ОУ75т
9.Mария Бориславова Петкова 143ОУ86т
10.Марио Иванов Савчев 143ОУ86т
  • Сподели

# # #