Олимпиада по математика

# # #
  • comments off

Олимпиада по математика

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 17.12. 2016 година (събота) в 143. ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за учениците от ІV доVІІ клас.

Начало на олимпиадата: 09:00 часа

Времетраене на олимпиадата:

4 астрономически часа.

Участниците трябва да носят чертожни инструменти, моливи, химикалки и да се явят в училище в 08: 45 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #