Олимпиада по химия

# # #
  • comments off

Олимпиада по химия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     На 23 януари  2016 година (събота) в 143 ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учениците от VІІ клас.

Начало на олимпиадата:  14:00 часа

Времетраене на олимпиадата:  

4 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в училище в 13:45 часа.

  • Сподели

# # #