Олимпиада по химия

# # #
  • comments off

Олимпиада по химия

Район: ПОДУЯНЕ
Училище: 143 ОУ “Георги Бенковски”
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО ХИМИЯ НА 12.02.2017 г.
І възрастова група
ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас

Име, презиме, фамилия на ученикаУ-щеКласТестI зад.II зад.III зад.Общ резултатПреподавател
1Калина Ценкова Ценева143 ОУVІІ Г3610193095,00Димитринка Таскова
2МикаелаБлагова Москова143 ОУVІІ Б408152992,00Ирена Дойчинова
3Димитър Николов Николов143 ОУVІІ Б388132887,00Ирена Дойчинова
4Фади Зиад Ал-Арбид143 ОУVІІ Б3410133087,00Ирена Дойчинова
5Мартин Йосифов Иванов143 ОУVІІ Г36515,53086,50Димитринка Таскова
6Белослава Бориславова Граматикова143 ОУVІІ А321013,53085,50Димитринка Таскова
7Емилия Емилова Георгиева143 ОУVІІ Б368122884,00Ирена Дойчинова
8Алексия Владиславова Иванова143 ОУVІІ В36892982,00Ирена Дойчинова
9Ирена Евгениева Евгениева143 ОУVІІ Г327152882,00Димитринка Таскова
10Дея Велиславова Алтънова143 ОУVІІ Г367122681,00Димитринка Таскова
11Петър Данаилов Диков143 ОУVІІ Г324192681,00Димитринка Таскова
12Диана Веселин Стоименова143 ОУVІІ Б34813,52580,50Ирена Дойчинова
13Ева Емилова Садек143 ОУVІІ Г3410152180,00Димитринка Таскова
14Стефани Петрова Христова143 ОУVІІ А2810122777,00Димитринка Таскова

Район: ПОДУЯНЕ
Училище: 143 ОУ “Георги Бенковски”
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ – 22.01.2017 г.
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
І възрастова група
ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас

Име, презиме, фамилия на ученикаУчилищеКласТестI зад.II зад.III зад.Общ резултатПреподавател
1Калина Ценкова Ценева143 ОУVІІ Г3610193095,00Димитринка Таскова
2МикаелаБлагова Москова143 ОУVІІ Б408152992,00Ирена Дойчинова
3Димитър Николов Николов143 ОУVІІ Б388132887,00Ирена Дойчинова
4Фади Зиад Ал-Арбид143 ОУVІІ Б3410133087,00Ирена Дойчинова
5Мартин Йосифов Иванов143 ОУVІІ Г36515,53086,50Димитринка Таскова
6Белослава Бориславова Граматикова143 ОУVІІ А321013,53085,50Димитринка Таскова
7Емилия Емилова Георгиева143 ОУVІІ Б368122884,00Ирена Дойчинова
8Алексия Владиславова Иванова143 ОУVІІ В36892982,00Ирена Дойчинова
9Ирена Евгениева Евгениева143 ОУVІІ Г327152882,00Димитринка Таскова
10Дея Велиславова Алтънова143 ОУVІІ Г367122681,00Димитринка Таскова
11Петър Данаилов Диков143 ОУVІІ Г324192681,00Димитринка Таскова
12Диана Веселин Стоименова143 ОУVІІ Б34813,52580,50Ирена Дойчинова
13Ева Емилова Садек143 ОУVІІ Г3410152180,00Димитринка Таскова
14Стефани Петрова Христова143 ОУVІІ А2810122777,00Димитринка Таскова
15Виктория Данкова Атанасова143 ОУVІІ А3061719,572,50Димитринка Таскова
16Евелина Крумова Михайлова143 ОУVІІ А3410916,2569,25Димитринка Таскова
17Йордан Евгениев Кожухаров143 ОУVІІ Г304102468,00Димитринка Таскова
18Колю Тодоров Тодоров143 ОУVІІ А241010,521,566,00Димитринка Таскова
19Яна Ивайлова Антонова143 ОУVІІ А26672362,00Димитринка Таскова
20Александра Данаилова Маринова143 ОУVІІ А324816,2560,25Димитринка Таскова
21Никол Росева Танева143 ОУVІІ Б264821,2559,25Ирена Дойчинова
22Мартин Методиев Методиев143 ОУVІІ В34011,513,2558,75Ирена Дойчинова
23Виктория Викторова Цветанова143 ОУVІІ А226820,2556,25Димитринка Таскова
24Емили Георгиева Манова143 ОУVІІ А2869,512,2555,75Димитринка Таскова
25Ясмин Руменова Цветкова143 ОУVІІ В26281753,00Ирена Дойчинова
26Яница Владимирова Деянова143 ОУVІІ В26431750,00Ирена Дойчинова
27Ива Иванова Симова143 ОУVІІ Г3046,57,548,00Димитринка Таскова
28Ванина Ангелова Николова143 ОУVІІ А32438,547,50Димитринка Таскова
29Александър Ивайлов Георгиев143 ОУVІІ Б282310,543,50Ирена Дойчинова
30Мартин Емилов Владимиров143 ОУVІІ Г3006,55,542,00Димитринка Таскова
31Зорница Антонова Христова143 ОУVІІ А2033,512,539,00Димитринка Таскова
32Корнелия Антонова Христова143 ОУVІІ А2053634,00Димитринка Таскова
  • Сподели

# # #