Олимпиада по география

# # #
  • comments off

Олимпиада по география

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      На 19.12.2015 година (събота) в 143 ОУ ще се проведе Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика  за учениците от  V до VІІ клас.

 Времетраенето на олимпиадата е 2 часа – от 9:00 часа до 11:00 часа. Участниците трябва да се явят в училището в 8:45 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #