Олимпиада по биология и здравно образование

# # #
  • comments off

Олимпиада по биология и здравно образование

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 10 януари  2016 година (неделя) в 143 ОУ ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учениците от VІІ клас.

Начало на олимпиадата:  14:00 часа

Времетраене на олимпиадата: 4 астрономически часа.

Участиците трябва да се явят в училището в 13:45 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #