Олимпиада по астрономия

# # #
  • comments off

Олимпиада по астрономия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На учениците от пети и шести клас са раздадени темите за общинския кръг на олимпиадата по астрономия.

Общинският кръг  на олимпиадата по астрономия (2018 – 2019 година, възрастова група V-VІ клас) е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация: интернет,библиотека, консултация с учители.

                Учебното съдържание, върху което се определят темите за  общинския кръг  на олимпиадата по астрономия е от задължителната подготовка по предметите „Човекът и природата” и  „География и икономика”.

Темите и критериите за оценяване се изготвят от Национална комисия.

Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 15.01.2019 г. (вторник).

Пети клас предават на г-жа Вероника Георгиева, шести клас – на г-жа Димитринка Таскова.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #