ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

# # #
  • comments off

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ-ГРАД

ПРОТОКОЛ – допуснати до областен кръг по астрономия

2013/ 2014 год.

І възрастова група – ученици, V и VI клас

Резултат от Oбщински кръг

Име, презиме, фамилия на ученикаУчилищеКласІ зад.ІІ  зад.ІІІ зад.ІV зад.V  зад.VІ зад.Общ резултатУчител
Йоана Людмилова Колева143 ОУ6 А8,08,08,06,01,06,037,0Д. Таскова
Калина  Александрова Стефанова143 ОУ5 А8,06,08,06,03,06,037,0В. Георгиева
София Райнова Крачанова143 ОУ5 А8,06,06,06,05,06,037,0В. Георгиева
Антонина Димитрова Янкова143 ОУ6 В8,08,04,06,04,06,536,5Д. Таскова
Габриела Константинова Спасова143 ОУ6 Г8,07,04,05,05,07,036,0В. Георгиева
Радина Веселинова Стоянова143 ОУ5 Г8,07,56,05,00,08,034,5В. Георгиева
Цветелина Мирославова Методиева143 ОУ6 А8,08,05,05,01,06,533,5Д. Таскова
Едмон Едмон Лазаров143 ОУ5 В8,06,07,05,03,04,033,0В. Георгиева
Мила Пламенова Николова143 ОУ5 Б8,06,03,05,06,05,033,0В. Георгиева
Сияна Руменова Георгиева143 ОУ6 Г8,07,04,02,04,08,033,0В. Георгиева
Венелина Василева Миндова143 ОУ6 Г8,07,05,05,00,07,032,0В. Георгиева
Йоанна Бисерова Иванова143 ОУ5 Г7,57,52,05,04,06,032,0В. Георгиева
Калоян Веселинов Вукадинов143 ОУ5 А8,07,03,06,02,06,032,0В. Георгиева
Веселин Иванов Балабанов143 ОУ6 В8,07,04,05,00,07,031,0Д. Таскова
Йоанна Цветанова Нешкова143 ОУ6 В4,56,04,05,05,06,030,5Д. Таскова
Димитър Каменов Стоянов143 ОУ5 Г8,07,03,04,02,06,030,0В. Георгиева
Емил Емилов Михайлов143 ОУ6 В6,08,03,05,00,08,030,0Д. Таскова
Ивайло Николаев Георгиев143 ОУ6 В8,03,04,05,01,07,028,0Д. Таскова
Николай Стефанов Камушев143 ОУ 6 В8,08,03,07,01,01,028,0Д. Таскова
Цветелина Иванова Петкова143 ОУ6 А8,05,56,03,03,02,027,5Д. Таскова
Александра Константинова Димитрова143 ОУ6 А7,57,05,01,02,04,026,5Д. Таскова
Елизабета Маринова Тодорова143 ОУ6 В8,06,55,02,01,03,526,0Д. Таскова
Ана Борисова Илиева143 ОУ6 В8,06,01,05,00,05,525,5Д. Таскова
Симеон Христов Георгиев143 ОУ6 Г8,06,50,03,04,04,025,5В. Георгиева
Симона Стефанова Василева143 ОУ6 В8,07,52,03,01,03,024,5Д. Таскова
Георги Илиев Власев143 ОУ6 В6,55,56,04,01,01,024,0Д. Таскова
Ева Мартинова Гьорева143 ОУ6 В8,07,04,00,01,04,024,0Д. Таскова
  • Сподели

# # #