Олимпиада по АСТРОНОМИЯ

# # #
  • comments off

Олимпиада по АСТРОНОМИЯ

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На учениците от пети и шести клас са раздадени темите за общинския кръг на олимпиадата по астрономия.

Общинският кръг  на олимпиадата по астрономия е задочен и включва

самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация: интернет,

библиотека, консултация с учители.

          Учебното съдържание, върху което се определят темите за  общинския кръг  на олимпиадата по астрономия е от задължителната подготовка по предметите „Човекът и природата” и  „География и икономика”.

         Темите и критериите за оценяване се изготвят от Национална комисия.

         Срокът за предаване на писмените работи на учениците е 18.12.2013 г. вкл.

Пети клас предават на г-жа Вероника Георгиева, шести клас – на г-жа Димитринка Таскова.

                                                                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО

  • Сподели

# # #