ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

# # #
  • comments off

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от първи до четвърти клас на  143 ОУ “Георги Бенковски”, гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане хран…

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана

с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за учениците от първи до четвърти клас на  143 ОУ “Георги Бенковски“, гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката”

Поканата е под № 9013462 на страницата на АОП

ИЗТЕГЛИ >>

  • Сподели

# # #