НВО IV клас

# # #
  • comments off

НВО IV клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        Във връзка с провеждането на НВО – четвърти клас се налагат следните промени в дневния режим на 143.ОУ ,,Георги Бенковски“:

1. От 10.05.2018г. до 17.05.2018г./включително/ учениците от ЧЕТВЪРТИ клас ще учат ПЪРВА смяна. Начало на учебните занятия – 8.00 часа.

2. От 10.05.2018г. до 17.05.2018г./включително/ учениците от ВТОРИ клас ще учат ВТОРА смяна. Начало на учебните занятия – 13.35 часа.

3. От 18.05.2018г. до 15.06.2018г. се възстановява утвърденият дневен режим.

4. НЕУЧЕБНИ дни са: 21.05.2018г., 23.05.2018г., 24.05.2018г. и 25.05.2018г.

От ръководствотo

  • Сподели

# # #