нов проект

# # #
  • comments off

нов проект

От втория учебен срок на 2011/2012 г. 143 ОУ ще се включи в тригодишен проект„Да направим училището привлекателно за младите хора” / Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ

В 143 ОУ ще започнат да функционират 20 клуба с 296 ученици, обхващащи отделни тематични направления в областите на извънкласни дейности, както следва:

  • Сподели

# # #